Silesen

Kontakt

Dane firmy

Silesen Sp. z o.o.

ul. Konfederatów Barskich 17

43-100 Tychy

Hala Produkcyjna

ul. Fabryczna 12

43-100 Tychy

Telefon

+48 32 307 80 90

E-mail

mail Silesen

NIP: 646-297-15-34, KRS: 0000736549
Sąd Rejonowy Katowice Wydział VIII Gospodarczy
Kapitał zakładowy 120.000 zł wpłacony w całości