Silesen

Kontakt

Siedziba firmy

Silesen Sp. z o.o.

ul. Zgody 18

43-190 Mikołów

 

Telefon

+48 32 307 80 90

E-mail

mail Silesen

NIP: 646-297-15-34, KRS: 0000736549
Sąd Rejonowy Katowice Wydział VIII Gospodarczy
Kapitał zakładowy 166.600 zł wpłacony w całości